FANDOM


Wikia Anno 1404 Việt Nam
Anno1404

Sửa đổi

Chào mừng đến với Wiki Anno 1404 Sửa đổi

Bài viết lấy nội dung từ trang

http://anno1404.wikia.com/

Thông tin về Anno 1404 Sửa đổi

Anno 1404 là một game kết hợp bao gồm xây dựng thành phố, mô phỏng các hoạt động kinh tế đồng thời mô phỏng thời gian thực. Game được công bố vào năm 2009 và là phần tiếp theo của Anno 1701. Game được phát triển bởi Related Designs, sản xuất bởi Blue Byte, và phát hành bởi Ubisoft. Hiện đã có phiên bản Anno 1404 dành cho máy Nintendo DS, Wii, nhưng nó tương đối khác so với phiên bản dành cho PC. Wiki này chỉ dùng cho phiên bản trên PC.

Sử dụng Wiki này như thế nào? Sửa đổi

Trang wiki bao gồm có 4 chủ đề chính : Cơ bản, Thông tin tham khảo, Hướng dẫn chơi và Chuyên sâu

Chủ đề Cơ bản sẽ mô tả các vấn đề chính một cách đơn giản bao gồm : Tài nguyên, Dân số, Thuế, Các thuật ngữ, và Giao dịch

Chủ đề Thông tin tham khảo chứa danh sách chi tiết và thuật toán của hầu hết các cơ chế trong game Anno 1404, có thể dựa vào đây để tham khảo các thông số về : Item, Công trình, Hệ thống. Đặc biệt là các mắt xích sản xuất, chúng sẽ làm cơ chế chơi game trở nên dễ hiểu và tiện lợi.

Chủ đề Hướng dẫn chơi mô tả các các thức từng bước một để bạn có thể chơi Campaign, Scenario,... Anno 1404 yêu cầu bạn chơi chế độ Campaign trước, đây là bước đầu hoàn hảo để bạn có thể hiểu và chơi game tốt.

Chủ đề Chuyên sâu bao gồm các thông tin khác nhau không thuộc phần phát hành của nhà sản xuất.

Tài nguyên khác Sửa đổi

Đây là một trang được rất nhiều người chơi Anno 1404 sử dụng để tính toán một cách chính xác các tài nguyên cần sử dụng đối với thành phố, nếu bạn là người chơi chuyên nghiệp có thể Bookmark lại

http://www.anno1404-rechner.de/index.php?lang=en